Hoppa till innehåll

Byggnad 13 (By 13) – Boställshus för hospitalsläkare

Byggår: 1908-09
Arkitekt: Axel Kumlien

By 13 är i två våningar med en vacker köksentré och en veranda på bottenvåningen. Över köksentrén återfinns ett dekorativt skärmtak och verandataket hålls upp av vackert skulpterade träpelare. By 13 förblev hospitalsläkarens bostad fram till 1970-talet då villan övertogs av företagshälsovården. 1994 renoverades byggnaden till förmån för en utskrivningsavdelning till missbrukarvården.

Byggnaden

Det rådde brist på bostäder åt personalen på Lunds hospital vilket ledde till att By 13 påbörjades 1908. Villan ligger på en uppbyggd terrass, avgränsas av en buxbomshäck åt nordväst och var avsedd för hospitalsläkaren. By 13 är placerad i samma område som överläkarens bostad, By 12, och avdelning-arna för patienter av första klassen, By 6 respektive By 11.

Hitta hit