Hoppa till innehåll
Hem / Växter och fauna / Trädvandring

Trädvandring

Trädvandringen bidrar genom att rikta uppmärksamheten på de gamla exotiska träden och att få gammal som ung att vistas i den gröna parken.

Trädvandringen invigdes våren 2023 och utgår från S:t Lars vårdcentral, Sankt Lars väg 6. I trädvandringen ingår ett 20-tal träd och det är mest exotiska träd men även vanligt förekommande träd finns med på vandringen.

Bakgrund

Parken gestaltades av H Flindt i Köpenhamn och under de första åren planterades 37 000 plantor. Omsorgen om parken var en del av hospitalets tanke, den skulle erbjuda skönhet med inte bara inhemska utan även exotiska träd.

Vatten var ett viktigt element och det fanns möjligheter till aktiviteter genom t ex en kricketplan och en kägelbana. Tidigare hade även patienter möjlighet att själva delta i trädgårdsarbetet i parken.

Stora delar av det som anlades från början har sedan dess försvunnit men mycket finns kvar och träden är nu uppvuxna vilket höjer områdets kvalitet.

Bok är det dominerande trädslaget men det finns flera exotiska träd som näsduksträd, tulpanträd och magnolia. Faunan och floran är rik tack vare de gamla träden och närheten till Höje å. Hälsans Stig passerar genom parken.

Vill du veta mer?

 • Om S:t Larsparken

  Där Lund är som grönast ligger S:t Larsparken och Hemsö utvecklar området successivt. Vi möjliggör så att det i parken finns utrymme för att leva, leka och lära samt bo.

  Läs mer
 • Växter och fauna

  När Hospitalet byggdes i slutet av 1800-talet fick den danska trädgårdsarkitekten Henrik A Flindt uppdraget att formge parken.

  Läs mer
 • S:t Larsparkens historia

  1850 tog hospitalsbyggandet fart i landet, med tankar om att patienter skulle botas genom meningsfull sysselsättning, solljus, frisk luft och god hygien.

  Läs mer