Hoppa till innehåll
Hem / Historia / Bostäderna på hospitalet

En sluten värld

Förhållandena för skötarpersonalen var länge miserabla och personalomsättningen var hög. Personalen var tvungna att vara bosatta på området och hospitalet blev därför för dem en sluten värld. För att få lämna området krävdes ett skriftligt tillstånd och samtliga skulle vara på sina rum senast klockan tio på kvällen, något som kontrollerades. Rummen, som delades av fem till sex personer, låg ofta insprängda mellan vårdavdelningarna. Män och kvinnor bodde åtskilda och fick inte heller umgås på fritiden. Personalen ansågs ha både låg moral och bildning vilket ledde till att deras ställning på hospitalet var låg.

Hospitalsläkaren fick en egen villa, By 13.

Runt 1906 började en liten förändring ske. Efter en uppmärksammad misshandelhistoria på Asylen gjordes försök att höja statusen på personalen. Lönerna reglerades och en fridag var 14:e dag infördes, men även förändringar gällande boendesituationen gjordes. Vissa vindsvåningar inreddes som bostadsrum för skötarpersonalen. Även den högre personalen fick nya bostäder då bland annat By 1 byggdes på med lägenheter och en villa för hospitalsläkaren byggdes.

De bostadsbyggnader som räknas in i området är By 6, 11-15, 73-74 (se karta).

*Material hämtat från Lund innanför vallarna del 2, Bevaringsprogram Lunds kommun.

Bostadsbyggnaderna på hospitalet

 • Byggnad 6 och 11

  Sjuka kvinnor respektive män av 1:a klassen och konvalescenter för 2:a och 3:e klassen

  Byggår: 1877-79
  Arkitekt: troligen P U Stenhammar

  Läs mer
 • Byggnad 12

  Överläkarens bostad

  Byggår: 1877
  Arkitekt: troligen Axel Kumlien

  Läs mer
 • Byggnad 13

  Boställshus för hospitalsläkare

  Byggår: 1908-09
  Arkitekt: Axel Kumlien

  Läs mer
 • Byggnad 14

  Sysslomannens bostad

  Byggår: 1877
  Arkitekt: Okänd

  Läs mer
 • Byggnad 15

  Boställshus för hospitalsläkare

  Byggår: 1908-09
  Arkitekt: Axel Kumlien

  Läs mer
 • Byggnad 73

  Andreläkarebostad

  Byggår: 1949-50
  Arkitekt: Hakon Ahlberg

  By 73 omnämns i årsredovisningen från 1950 som ”En andreläkarebostad i villa enligt fastställd modell”. Byggnaden har både fasad och sadeltak i rött tegel vilka möter varandra direkt utan någon förmedlande övergång.

 • Byggnad 74

  Bostad för maskinmästare och upplysningsman

  Byggår: 1953
  Arkitekt: Klas Anshelm

  By 74 är ett parhus med rött tegel som byggdes 1953 för att inhysa bostad för hospitalets maskinmästare och upplysningsman.

Vill du veta mer?

 • Om S:t Larsparken

  Där Lund är som grönast ligger S:t Larsparken och Hemsö utvecklar området successivt. Vi möjliggör så att det i parken finns utrymme för att leva, leka och lära samt bo.

  Läs mer
 • Växter och fauna

  När Hospitalet byggdes i slutet av 1800-talet fick den danska trädgårdsarkitekten Henrik A Flindt uppdraget att formge parken.

  Läs mer
 • S:t Larsparkens historia

  1850 tog hospitalsbyggandet fart i landet, med tankar om att patienter skulle botas genom meningsfull sysselsättning, solljus, frisk luft och god hygien.

  Läs mer