Hoppa till innehåll
Hem / Om S:t Larsparken

S:t Larsparken

Där Lund är som grönast ligger S:t Larsparken och Hemsö utvecklar området successivt. Nu senast blev idrottsanläggningen färdig med Nordic Wellness som hyresgäst. Att skolornas elever nu har en idrottshall i parken tillför Campuset mycket.

Stärkt identitet

Vi arbetar för att uppgradera S:t Larsparken i syfte att möta nuvarande och framtida behov. Det sker med utgångspunkt i områdets unika historia, karaktär och egenart.

Vi tillför och förändrar på ett sätt som ska vitalisera och modernisera parken och tillsammans stärka dess identitet.

Vi omhändertar och förstärker parkens unika profil. Områdets kulturhistoriska delar, närheten till Höje å, den biologiska mångfalden och inte minst den användning parken har idag är starkt identitetsskapande och särskiljer S:t Larsparken från stadens övriga grönytor.

En attraktiv plats

Vi låter parkens grönska och olika karaktärer inneha en central roll i utformningen av dess framtida innehåll.

Vi möjliggör så att det i parken finns utrymme för att leva, leka och lära samt bo. De människor som studerar, arbetar och bor i nära anslutning till området idag och i framtiden vill vi ska uppleva parken som en attraktiv plats med möjligheter till både aktivitet, rekreation och eftertanke.

Visionsbild av S:t Larsparken, FOJAB
Visionsbild ”Vykort från framtiden”. Bild: Fojab Arkitekter.

Hållbarhet

Med utgångspunkt i förståelsen för stadslivet, landskapet och den enskilda individen applicerar vi ett hållbart helhetsgrepp när vi bedriver utvecklingsarbete. Grenverket, fd Medicinskt centrum som byggdes om 2015) är ett exempel på en byggnad som är hållbar både idag och i framtiden.

Byggnaden har totalsanerats och enbart miljögodkända material har använts vid ombyggnationen och effektiva miljövänliga tekniska system har ersatt de gamla. Byggnaden har miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad.

Gestaltningsprogram

Hemsö har utarbetat en gestaltningsprogram för parkmiljön som bland annat innefattar t ex olika materialval, modell på papperskorg och belysning. I framtiden ser vi S:t Larsparken som en öppen och levande stadsdel i Lund och en del av regionens utveckling.

S:t Larsparken är en av Sveriges bäst bevarade parkmiljöer. Scilla (se bild ovan) ger parken, under tidig vår, en del av dess karaktär. Bild: Fojab Arkitekter.

Kommunikationer

S:t Larsparken är en plats som människor enkelt kan ta sig till oavsett om de kommer med buss, bil eller cykel. Den strategiska placeringen öppnar upp för enkel pendling från Malmö, Burlöv, Staffanstorp och Lomma. Lunds kommun, Skånetrafiken och Trafikverket är överens om att det på sikt behövs en Pågatågstation vid Klostergården. Möjligheten hänger på om den södra stambanan breddas till fyra spår mellan Flackarp och Ringvägen i Lund.

Utöver planeringen av en Pågatågsstation vid Klostergården utreds förutsättningarna för att bygga en högklassig cykelväg – en supercykelväg – mellan Malmö och Lund.
En supercykelväg är en väg som helt utgår från cyklistens villkor och där ledorden är tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet, komfort och attraktivitet. Under 2012 genomförde Trafikverket en omfattande förstudie som visar på supercykelvägens olika möjligheter.

Cykel

Med cykel tar det cirka 10 minuter till centralstationen.

Stadsbuss

Buss nr 6, nr 11 och nr 1 når området helt eller delvis.

Regionbussarna

Regionbussarna 169, 130 och 131 stannar nära. På gångavstånd finns även hållplatser för flera andra regionala busslinjer:

166 Sandby–Lund–Staffanstorp
155 Sandby–Lund–Staffanstop
165 Lund–Trelleborg
365 Lund–Trelleborg
Skåneexpressen nr 1 Malmö–Lund–Kristianstad

Tåg

Tåg från Lunds centralstation till Malmö centralstation tar ca 10 minuter. Från och med december 2023 kommer det finnas en Pågatågstation vid Klostergården.

Flyg

35 minuter med Flygbussarna till Sturup och tåget till Kastrup tar mindre än tre kvart.

Infartsväg

Ny infart från väg 108 är under planering. Förslag på anslutning finns väster om Hunnerupsområdet.

Karta över området med Hemsös byggnader markerade i orange.

Framtidens skola behöver gröna skolgårdar!

Forskning visar att skolgårdar som har både grönska och ytor för lek och umgänge främjar inlärning och minskar stress.

Detta har inspirerat Hemsö vid utformningen av utemiljön i skolprojekt i S:t Larsparken i Lund. Gröna ytor och grönskans olika karaktärer präglar både ute- och innemiljö. Här finns utrymme för både fysisk aktivitet och sociala möten men också vila och eftertanke.

Trygga och utvecklande miljöer

Hemsö utvecklar och förvaltar miljöer som ger förutsättningar för alla som vistas på våra fastigheter att vara trygga, utvecklas och växa till sin fulla potential.

Skolgårdslyftet

Vårt koncept Skolgårdslyftet är en satsning på förbättrad utemiljö på våra skolgårdar. Planering av utomhusmiljöer är viktigt för hur barn leker och hur de upplever naturen.

Läs mer om skolgårdslyftet
Läs mer om trygga miljöer på hemso.se
 • Om oss

  Vill du veta mer om Hemsö?

  Hemsös affärsidé är att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Vår vision är att stärka ryggraden i samhället och vi utvecklar och förvaltar fastigheter med fokus på människorna som vistas där.

  Om Hemsö
 • Kontakt

  Vill du komma i kontakt med oss?

  Vill du veta mer om S:t Larsparken kan du kontakta Erik Malmqvist, förvaltare på Hemsö i Region Syd. Välkommen att höra av dig!

  Skicka e-post