Hoppa till innehåll
Hem / Historia / Nya vårdavdelningen

Problemet med TBC löstes

1953-64 uppfördes sex nya vårdbyggnader på S:t Lars. På marken hade man tidigare haft hospitalets köks- och fruktträdgårdar. Två av byggnaderna uppfördes för att lösa de stora problemen med TBC. Länge hade väldigt lite gjorts för att hindra spridningen och TBC-smittade patienter blandades med övriga. De trånga, ovädrade lokalerna i kombination med tveksam hygien ledde till att både patienter och personal smittades. Nu löstes problemet genom att samtliga smittade patienter samlades i två nya byggnader.

Inom området räknas By 38, 81-86 och 90 (se karta).

*Material hämtat från Lund innanför vallarna del 2, Bevaringsprogram Lunds kommun.

Områdets nyare byggnader

 • Byggnad 38

  Barndaghem

  Byggår: 1971
  Arkitekt: John Barton arkitektkontor AB

  1971 byggde Malmöhus läns landsting By 38 vilken inhyste ett barndaghem. Byggnaden består av fem parallella längor som ligger förskjutna i förhållande till varandra. Genom denna placering har det bildats ett antal gårdar runt huset.

  By 38 kom att kallas för ”Källbystugan”.

 • Byggnad 81 och 82

  Vårdpaviljonger

  Byggår: 1964-65
  Arkitekt: Klas Anshelm

  By 81 respektive By 82 planerades redan 1960 men togs i bruk först 1965 med 120 vårdplatser.

  By 81 kallas numera för Källbyhemmet. Byggnaderna är uppdelade i tre delar, två flyglar och en mittdel.

  Läs mer
 • Byggnad 83 och 84

  Vårdpaviljonger

  Byggår: 1953-56
  Arkitekt: Klas Anshelm

  By 83 och By 84 var två likadana vårdbyggnader med två identiska avdelningar.

  Byggnaderna var L-formade i två plan och på respektive våning återfanns en vårdavdelning. Båda byggnader är idag rivna.

  Läs mer
 • Byggnad 85 och 86

  TBC-byggnad för kvinnor respektive män

  Byggår: 1954
  Arkitekt: Klas Anshelm

  By 85 respektive By 86 blev 1954 lösningen på Lunds hospitals stora TBC-problem.

  Läs mer
 • Byggnad 90

  Medicinsk forskningsavdelning MK1

  Byggår: 1964-67
  Arkitekt: Klas Anshelm

  By 90 började planeras 1959 då landstinget skulle ta över huvudmannaskapet för sinnessjukvården.

  Läs mer

Vill du veta mer?

 • Om S:t Larsparken

  Där Lund är som grönast ligger S:t Larsparken och Hemsö utvecklar området successivt. Vi möjliggör så att det i parken finns utrymme för att leva, leka och lära samt bo.

  Läs mer
 • Växter och fauna

  När Hospitalet byggdes i slutet av 1800-talet fick den danska trädgårdsarkitekten Henrik A Flindt uppdraget att formge parken.

  Läs mer
 • S:t Larsparkens historia

  1850 tog hospitalsbyggandet fart i landet, med tankar om att patienter skulle botas genom meningsfull sysselsättning, solljus, frisk luft och god hygien.

  Läs mer