Hoppa till innehåll
Hem / Historia / Hospitalets drift och ekonomibyggnader

Hospitalets dagliga drift

Lunds hospital var i sig självförsörjande. En del av patienternas behandling var arbetsterapi och många av produkterna de producerade såldes sedan vidare. På området producerades även mycket av grönsakerna som användes till maten samt tygerna som användes till bland annat kläder. I snickeriverkstaden jobbade de flitigt för att tillverka både möbler till de färdiga byggnaderna samt virke till de planerade.

Patienter i snickeriverkstaden.

För att hålla hospitalet självförsörjande krävdes en del ekonomibyggnader för produktion och drift. Snickeriverkstad, tvättbyggnad och matsal är bara några exempel på vad som uppfördes och står kvar än idag.

Inom området räknas By  18-21, 31-33, 35 och 37 (se karta).

*Material hämtat från Lund innanför vallarna del 2, Bevaringsprogram Lunds kommun. Viss information är hämtad från intervju med Gustaf Arfwidsson, före detta skötare på S:t Lars.
**Bilder hämtade hos Sydsvenska Medicinska Sällskapet.

Ekonomibyggnaderna på hospitalet

 • Byggnad 18

  Verkstadshus

  Byggår: 1879
  Arkitekt: Okänd

  Läs mer
 • Byggnad 19

  Tvättbyggnaden

  Byggår: 1910-11
  Arkitekt: Axel Kumlien

  Läs mer
 • Byggnad 20

  Ångpannebyggnad

  Byggår: 1932-33 omb. 1987
  Arkitekt: Carl Westman, 1987 Sven Lennart

  Läs mer
 • Byggnad 21

  Stallbyggnad

  Byggår: 1879
  Arkitekt: Okänd

  Läs mer
 • Byggnad 31

  Vattenreningsanläggning

  Byggår: 1971
  Arkitekt: Hans Rendahl

  Läs mer
 • Byggnad 32

  Pumphuset

  Byggår: 1878-79
  Arkitekt: troligen Axel Kumlien

  Läs mer
 • Byggnad 33

  Växthuset

  Byggår: Okänt
  Arkitekt: Okänt

  Läs mer
 • Byggnad 35

  Ackumulatorbyggnad

  Byggår: 1908
  Arkitekt: Okänt

  By 35 är en låg byggnad i rött tegel som antagligen uppfördes för det ackumulatorverk som anskaffades 1907-1908.

 • Byggnad 37

  Centralkök med personalbostad

  Byggår: 1935-37/1984
  Arkitekt: Sven Markelius, 1984 Cerry Persson/Sten Samuelsons ark. Kontor

  Läs mer

Vill du veta mer?

 • Om S:t Larsparken

  Där Lund är som grönast ligger S:t Larsparken och Hemsö utvecklar området successivt. Vi möjliggör så att det i parken finns utrymme för att leva, leka och lära samt bo.

  Läs mer
 • Växter och fauna

  När Hospitalet byggdes i slutet av 1800-talet fick den danska trädgårdsarkitekten Henrik A Flindt uppdraget att formge parken.

  Läs mer
 • S:t Larsparkens historia

  1850 tog hospitalsbyggandet fart i landet, med tankar om att patienter skulle botas genom meningsfull sysselsättning, solljus, frisk luft och god hygien.

  Läs mer