Hoppa till innehåll

Byggnad 37 (By 37) – Centralkök med personalbostad

Byggår: 1935-37/1984
Arkitekt: Sven Markelius, 1984 Cerry Persson/Sten Samuelsons arkitektkontor

1935 byggdes By 37 vilket är en sparsamt utformad byggnad där fokus ligger på volymen. Den stora volymen valdes då byggnaden skulle inrymma både ett centralkök och bostäder åt personalen. På ovanvåningen placerades en lång rad fönster som vätte mot Höje å. Här inne återfanns personalmatsalen med utsikt över ådelen.

Bakom matsalsdelen fanns centralköket som återfanns i mittflygeln. 1984 byggdes köksdelen ut med en större tillbyggnad efter ritningar av Cerny Persson. På bottenvåningen återfanns personalens bostadsrum.

Kuriosa

Den förre mentalskötaren på S:t Lars, Gustaf Arfwidsson, berättar om de patienter som fick äta i personalmatsalen.

Innan patienterna skrevs ut från hospitalet placerades de nämligen i träningslägenheter på hospitalets område. Personal närvarade i avtrappande utsträckning och patienterna fick under denna tid även äta i personalmatsalen, något som inte personalen tyckte om.

Bild hämtad hos Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet.

Hitta hit