Hoppa till innehåll
Hem / Historia / Byggnader runt borggården

Centralpunkten

Centralpunkten i den äldsta anläggningen utgjordes av den östra borggården. Åtta byggnader från slutet av 1800-talet placerades i en sluten rektangel som tillsammans skapade borggården. Stilen på byggnaderna är nyrenässans där de ljusa putsdekorerna kontrasterar mot det röda, handslagna teglet.

Borggården är uppdelad i tre delar. I mitten låg By 1, förvaltningsbyggnaden och på ömse sidor om byggnaden, väl åtskilda, låg som varandras spegelbild kvinno- och mansbyggnaderna med vardera tre byggnader. Varje byggnads huvudfasad låg ut mot parken där respektive byggnad även hade en promenadgård. Gårdarna bredvid By 1 inhägnades med spjälstaket och här fanns de lugna patienterna. Längre bort placerades de stormiga patienterna vars promenadgårdar inhägnades med brädväggar. Borggården i sig delades i tre delar av träplank med sandade gångar, gräsmattor och planteringar.

Inom området runt borggården räknas byggnad 1-5, 7-10 och 88 (se kartan nedan).

*Material hämtat från Lund innanför vallarna del 2, Bevaringsprogram Lunds kommun.

Byggnader runt borggården

 • Byggnad 1

  Förvaltningsbyggnaden

  Byggår: 1877-1879 ombyggnation 1907, 1920
  Arkitekt: P U Stenhammar

  Läs mer
 • Byggnad 2 och 7

  Lugna och halvlugna kvinnor respektive män

  Byggår: 1875-76
  Arkitekt: P U Stenhammar

  Läs mer
 • Byggnad 3 och 8

  Osnygga och halvoroliga kvinnor respektive män

  Byggår: 1876-77
  Arkitekt: P U Stenhammar

  Läs mer
 • Byggnad 4 och 9

  För oroliga och stormande kvinnor repsektive män med länspaviljong

  Byggår: 1877-79/1895, ombyggnation 1926-28
  Arkitekt: P U Stenhammar 1895 A Kumlien

  Läs mer
 • Byggnad 5 och 10

  Lugna och halvlugna kvinnor respektive män

  Byggår: 1918-21
  Arkitekt: Fredrik Schöldström

  Läs mer
 • Byggnad 88

  Arbetsterapibyggnad och café

  Byggår: 1959-60
  Arkitekt: Klas Anshelm

  Läs mer

Vill du veta mer?

 • Om S:t Larsparken

  Där Lund är som grönast ligger S:t Larsparken och Hemsö utvecklar området successivt. Vi möjliggör så att det i parken finns utrymme för att leva, leka och lära samt bo.

  Läs mer
 • Växter och fauna

  När Hospitalet byggdes i slutet av 1800-talet fick den danska trädgårdsarkitekten Henrik A Flindt uppdraget att formge parken.

  Läs mer
 • S:t Larsparkens historia

  1850 tog hospitalsbyggandet fart i landet, med tankar om att patienter skulle botas genom meningsfull sysselsättning, solljus, frisk luft och god hygien.

  Läs mer