Hoppa till innehåll
Hem / Historia / Byggnader runt borggården / Byggnad 5 och 10

Byggnad 5 och 10 (By 5 och 10) – Lugna och halvlugna kvinnor respektive män

Byggår: 1918-21
Arkitekt: Fredrik Schöldström

Området utanför Borggården valdes ut redan 1874 men först 1916 började Schöldström rita upp By 5 respektive By 10. Byggarbetena kom sedan igång senare än väntat, troligtvis på grund av det rådande världskriget.

By 5 respektive By 10 var avsedda för 25 lugna och halvlugna patienter fördelade på två avdelningar. Avdelningarna var spegelvända i förhållande till varandra. Bottenvåningarna innehöll dagrum, matsal och arbetsrum medan ovanvåningarna enbart var utformade till sovsalar i varierande storlekar.

By 5 respektive By 10 kom senare att kallas för Nervklinikerna.

Byggnaden

By 5 respektive By10 är sinsemellan spegelvända men i övrigt identiska. By 5 ligger snett bakom By 2 och By 10 ligger snett bakom By 10, vilka alla är avsedda för lugna och halvlugna patienter. Män och kvinnor åtskildes inom området där kvinnorna återfanns i den norra delen och männen i den södra. By 5 var således avsedd för kvinnor och By 10 för män.

Hitta hit

Byggnad 5

Byggnad 10