Hoppa till innehåll
Hem / Historia / Byggnader runt borggården / Byggnad 4 och 9

Byggnad 4 och 9 (by 4 och 9) – För oroliga och stormande kvinnor repsektive män med länspaviljong

Byggår: 1877-79/1895, ombyggnation 1926-28
Arkitekt: P U Stenhammar 1895 A Kumlien

I By 4 respektive By 9 fanns två avdelningar varav den ena för oroliga och den andra för stormande patienter. I den långa sidokorridoren återfanns 10 isoleringsrum och 17 celler för totalt 27 oroliga patienter. I isoleringsrummen fanns små gluggar, högt belägna på väggarna, endast för ljusinsläpp. Dessa gluggar hade alla förstorats till normal fönsterstorlek år 1900.

Det fanns även plats för sex stycken stormpatienter vilka var inspärrade i flygeln. Därifrån ledde två dörrar ut till två enskilda promenadgårdar som var omgärdade av högre plank än de övriga promenadgårdarna på Lunds hospital.

1895 tillkom de s.k. länspaviljongerna till By 4 respektive By 9. Länspaviljongerna är belägna i öster och ägdes av landstinget och här behandlades ”icke statliga” mentalpatienter. I varje paviljong fanns en sal för 8 patienter, två isoleringsrum, dagrum, kök och bostadsrum för personalen.

Byggnaden

Borggårdens kortsidor sluts av By 4 och By 9. Byggnaderna var ursprungligen identiska enplansbyggnader med höga skorstenar. Skorstenarna fanns där eftersom byggnaderna värmdes upp av cirkulerande vatten. Formen på By 4 respektive By 9 valdes eftersom byggnaderna endast skulle innehålla encelliga rum och isoleringsrum, samt en lång korridor.

Kuriosa

Många levde på hospitalet länge och 1914 kom kandidat Karlsson, även kallad den ”vandrande matsedeln”. Han hade stora friheter och fick röra sig fritt överallt. Varje dag började han med att gå ner i matsalen för att ta reda på matsedeln och sedan berätta för alla han mötte på området.

En kväll på 60-talet var kand. Karlsson inte inne när klockan slog 21.00. Han blev efterlyst av polisen och dagen därpå var han tillbaka för att berätta om sin underbara natt. Det visar sig att han har trillat ner i en grop på en byggarbetsplats där han legat hela natten.

Hitta hit

Byggnad 4

Byggnad 9