Hoppa till innehåll

Byggnad 1 (By 1) – Förvaltningsbyggnaden

Byggår: 1877-79 omb. 1907, 1920
Arkitekt: P U Stenhammar

Lunds Hospital planerades kring en mittaxel där By 1 utgör den viktigaste och mest iögonfallande byggnaden av dem alla. Den strikta fasaden gjorde att det var svårt att gissa vad By 1 innehöll. Fönstret till vänster om fasaden innehöll portvaktsrum och fönstret till höger innehöll sysslomannens expedition. Innanför de stora fönstren finns hospitalets kyrksal där söndagsmässan hölls varje vecka.

Bottenvåningen på By 1 kan beskrivas som två symmetriska delar med flera mindre rum vilka användes till olika expeditioner. På ovanvåningen fanns direktionens rum och bostäder åt både den biträdande läkaren och föreståndarinnan.1907 byggde man dessutom om sidopartierna på By 1 för att få plats med lägenheter för 1:e och 2:e läkaren och 1920 byggde man ut ytterligare för att inreda fler kontorslokaler.

Byggnaden

By 1 domineras av ett kraftigt mittparti med stora fönster. Partiet kröns av ett barockinfluerat klocktorn, med urtavlor åt fyra håll, och därutöver en lanternin med en klocka som slår timmarna. Överst på tornet finns en förgylld spira. Det var antagligen inte en slump att kyrksalen placerades i By 1 utan var nog en medveten markering av religionens viktiga roll i det dagliga livet på hospitalet.

Kuriosa

Kyrksalen var utrustad med två trapphus, det norra för kvinnor och det södra för män. Detta gjordes för att undvika situationen där de olika könen skulle behöva korsa varandras väg. Även resten av hospitalets område är uppdelat efter liknande tankesätt, de kvinnliga avdelningarna hittar man i norr och de manliga i söder.

Hitta hit