Hoppa till innehåll

Byggnad 88 (By 88) – Arbetsterapibyggnad och café

Byggår: 1959-60
Arkitekt: Klas Anshelm

By 88 är den yngsta av byggnaderna runt Borggården och tillkom nästan 90 år senare än de andra. Originalbyggnaden uppfördes 1879 som kök, i samband med att övriga byggnader runt Borggården uppfördes. Köksbyggnaden såg ut som resterande byggnader på gården men brann ner 1934. Först 1959 revs köksbyggnaden och By 88 uppfördes.

Istället för kök inreddes By 88 med café och bibliotek, trä- och metallslöjd, bokbinderi, drejning, tapetsering, skomakeri och korgmakeri.

Byggnaden

By 88 är en helt kvadratisk byggnad som uppfördes i luckan som fanns runt Borggården 1959. Utåt sett ser det ut som om byggnaden har ett helvalmat tak men sanningen är att taket består av fyra sågtandstak som alla är vända med fönstersidan inåt.

I den gamla köksbyggnadens baksida låg som en mittflygel tvättbyggnaden. Mellan byggnaderna återfanns ångpannorna som lämnade ånga till köket och tvätten.

Hitta hit