Hoppa till innehåll
Hem / Historia / Byggnader runt borggården / Byggnad 2 och 7

Byggnad 2 och 7 (By 2 och 7) – Lugna och halvlugna kvinnor respektive män

Byggår: 1875-76
Arkitekt: P U Stenhammar

By 2 och 7 är två av de byggnader som tillsammans med By 1 utgjorde stommen i Lunds hospital. By 1 räknades som områdets viktigaste byggnad och ligger mitt emellan By 2 och By 7.

Det fanns plats för 31 lugna och 30 mindre lugna patienter i By 2 respektive By 7, vilka alla sov i sovsalarna på ovanvåningen. På bottenvåningen återfanns dagrum, matsal och arbetsrum. I mittflygeln låg badrum och snyggningsrum och, i de lägre utskjutande delarna, toaletter.

Byggnaden

På grund av den nära placeringen mellan By 1 och By 2 respektive By 7 reserverades platserna för lugna patienter. Syftet var att placera de lugna patienterna nära By 1 och de stökiga längre bort. Män och kvinnor åtskildes inom området där kvinnorna återfanns i den norra delen och männen i den södra. By 2 blev således avdelningen för lugna och halvlugna kvinnor och By 7 blev motsvarande men avsedd för män.

Kuriosa

1964 startades Måndagsklubben i By 7. Klubben var en del av socioterapin på sjukhuset och var till för både patienter och personal, det var dock patienterna som hade mest att säga till om. Genom en klubbtidning kunde patienterna berätta om sin tid som inlagda, eller något annat de kände för att dela med sig av.

Hitta hit

Byggnad 2

Byggnad 7