Hoppa till innehåll

Byggnad 33 (By 33) – Växthuset

Byggår: Okänt
Arkitekt: Okänt

På lunds hospital fanns en omfattande anläggning med växthus. De var placerade ner mot Höje å och kunde återfinnas både som mindre fristående växthus och som längre växthuslängor.

By 33 utgör den sista resten av växthusområdet och vinkelrätt med byggnaden låg ett antal längor som revs 1993. Nere vid Höje å låg tidigare tre mindre växthus som förmodligen revs i slutet av 1970-talet.

Kuriosa

På Lunds hospital jobbade en trädgårdsmästare som hade ansvar för By 33. I växthuset jobbade även många patienter, men det var inte vem som helst som fick arbeta där. De patienter som hade erfarenhet sedan innan de insjuknade fick arbeta i växthusen och hjälpa till med försäljningen. Den före detta mentalskötaren Gustaf Arfwidsson berättar att kön till växthusen brukade vara lång, speciellt under juletid då alla skulle köpa julblommor.

Hitta hit