Hoppa till innehåll

Byggnad 32 (By 32) – Pumphuset

Byggår: 1878-79
Arkitekt: troligen Axel Kumlien

Från början tog Lunds hospital sitt vatten ifrån Höje å. Vattnet renades genom bassänger med sandfilter och för att lyckas krävdes en pump. By 32 anlades därför i sluttningen ned mot Höje å, intill vattenverket, och användes som pumphus.

I By 32 fanns en ångdriven pump som pumpade vatten genom bassängerna och upp i vattentornet.

Byggnaden

By 32 var från början utrustad med en hög skorsten som har tagits bort eftersom området idag får vatten från Lunds kommun.

Pumphuset är utfört i samma stil som övriga 1800-tals byggnader på hospitalet. Utformningen kan ses som ett bevis på den energi och omsorg som lades på även den minsta ekonomibyggnaden på hospitalet.

Hitta hit