Hoppa till innehåll

Byggnad 21 (By 21) – Stallbyggnad

Byggår: 1879
Arkitekt: Okänd

By 21 uppfördes för att inhysa hospitalets stall. Byggnaden var väsentlig då hospitalet använde sig av häst och vagn som transportmedel.

I By 21 fanns plats för fyra hästar, selkammare och vagnsbod. Senare, då sjukhuset moderniserades, byttes häst och vagn ut mot ambulans. Till följd fick J Anchert i uppdrag att rita om stallet och 1928 byggdes huset om till garage.1987 gjordes By 21 om ytterligare då den byggdes om till verkstad.

Byggnaden

By 21 är en långsmal byggnad utmed Höje å som dominerades av ett stall, med fyra spiltor, och ett garage för vagnen. Stallet var dessutom utrustat med balkonger och på vinden fanns en foderskulle.

Hitta hit