Hoppa till innehåll

Byggnad 19 (By 19) – Tvättbyggnaden

Byggår: 1910-11
Arkitekt: Axel Kumlien

By 19 användes från början för hospitalets tvätt och ovanvåningen var inredd med mangelsalar. I början fick personalen i By 19 äta sin mat vid sina arbetsplatser då byggnaden saknade matsal. Detta ändrades år 1925-26 då fem personalmatsalar byggdes på andra våningen.

Tvätten lades ner 1955 och istället inreddes By 19 med terapilokaler. I lokalerna återfanns bland annat vävstolar och bokbinderi åt patienterna. Klas Anshelm gjorde senare nya ritningar då huset skulle byggas om till centralförråd. 1994 renoverades By 19 ännu en gång för nya ändamål.

Byggnaden

By 19 i rött tegel ligger med gaveln mot gatan och har haft ett antal olika ändamål.

I samband med att By 19 gjordes om till centralförråd tillkom även en lastkaj.

Kuriosa

Det före detta mentalskötaren på S:t Lars, Gustaf Arfwidsson, berättar om en man på 75 år. Patienterna på sjukhuset skulle sysselsättas så gott det gick och denne mannen jobbade i bokbinderiet på andra våningen i By 19. Varje morgon fick personalen följa mannen till arbetet eftersom han inte fick gå själv. Väl på plats stämplade han bokryggar fram till middag då personalen följde honom till matsalen. Efter maten följdes han återigen till arbetet där han stannade tills arbetsdagen var slut. Så höll de på varje dag under hela vistelsen.

Hitta hit