Hoppa till innehåll

Byggnad 20 (By 20) – Ångpannebyggnad

Byggår: 1932-33 omb. 1987
Arkitekt: Carl Westman, 1987 Sven Lennart

By 20 uppfördes för att inhysa hospitalets ångpannor. I den större delen, innanför de höga fönstren, fanns en stor hall med plats för tre ångpannor.

1987 togs ångpannorna bort från By 20 och den stora salen delades upp i två våningar. Byggnaden började istället nyttjas som verkstäder för landstingets fastighetstekniska avdelning.

Byggnaden

By 20 är en stor byggnad formad som ett ”L” och här fanns hospitalets ångpannor.

I samband med att pannorna togs bort 1987 och den stora salen delades in i två våningar, delades även de stora fönstren på mitten.

Kuriosa

1935 kunde man hitta en ångpanna från 1899 och två pannor från 1914 i den stora hallen.

Hitta hit