Hoppa till innehåll

Byggnad 31 (By 31) – Vattenreningsanläggning

Byggår: 1971
Arkitekt: Hans Rendahl

By 31 är en relativt ny byggnad som är uppfördes efter att den det äldre vattenverket rivits på 1970-talet, dock är byggnaden nu riven. 

Från början togs Lunds hospitals vatten direkt från Höje å. Ån breddades sa att en bassäng med sandfilter bildades, från vilken vattnet rann till en brunn. Vattnet pumpades sedan till en ny bassäng innan vattnet till slut pumpades upp i vattentornet beläget på hospitalets högsta punkt.

Byggnaden

Det äldre vattenverket bestod av två sammanbyggda huskroppar i brun liggande panel. I byggnaden återfanns två bassänger med sandfilterbottnar och luftningstorn. Byggnaden revs 1976-77 och By 31 är idag formad som en åttakantig byggnad med väggar av glas.

Kuriosa

Vartannat år skulle en av de två bassängerna rengöras. Rengöringen ansvarade patienterna själva för eftersom personalen inte hade någon kunskap om processen. De tömde bassängen på sand för att tvätta tegelstenarna innan sanden åter lades tillbaka. Den före detta mentalskötaren Gustaf Arfwidsson berättar om en av patienterna som hjälpte till. Det var en kille som var liten till växten, men trots detta kunde ha ta tag i en skottkärra, längst ut på handtagen, och lyfta den över huvudet.

Hitta hit