Hoppa till innehåll
Hem / Historia / Bostäderna på hospitalet / Byggnad 6 och 11

Sjuka kvinnor respektive män av 1:a klassen och konvalescenter för 2:a och 3:e klassen

Byggår: 1877-79
Arkitekt: troligen P U Stenhammar

Det fanns två avdelningar i By 6 respektive By 11 och samtliga platser var ämnade för betalande patienter. Hela ovanvåningen och halva bottenvåningen var reserverad för 15 patienter av 1:a klassen och resten användes till 6 konvalescenter. Det fanns totalt 27 betalande patienter i By 6 respektive By 11 och vissa hade till och med sitt eget tjänstefolk med sig. Patienterna av första klassen hade sina sovrum på ovanvåningen där rummen varierade i storlek och vissa till och med hade två rum. På bottenvåningen fanns kök, hygienrum, matsal och biljardrum (dagrum). I mittdelen fanns kombinerat dag- och sovrum för andra- och tredjeklass patienterna.

1958 gjordes By 6 om till personalbostäder och By 11 fick inhysa Centralskolan där man höll utbildning i psykiatri för sjuksköterskorna. De privata patienterna placerades då ut på de allmänna avdelningarna.

Byggnaden

By 6 och By 11 ligger på vardera sidan om By 12 där överläkaren bodde. Samtliga byggnader låg på avstånd från de övriga avdelningarna på hospitalet och var placerade på en liten höjd. Denna avskilda plats reserverades för sjuka patienter av 1:a klassen och konvalescenter av 2:a och 3:e. Män och kvinnor åtskildes inom området där kvinnorna återfanns i den norra delen och männen i den södra. By 6 blev således avdelningen för kvinnor och By 11 för män.

Kuriosa

1909 skrevs friherren Eric Hermelin in för psykiatrisk tvångsvård i By 11. Sedan 1897 var han satt under förmyndare, brodern Joseph, konservativ riksdagsman. Hermelins alkoholism, och tidvis narkotikamissbruk, drev honom till kriminalitet så som snatteri och stölder. Han blev inskriven på S:t Lars och levde här som förstaklasspatient i tre rum, med hjälp av sin ärvda förmögenhet och sin privatsköterska, fram till sin död vid 84 års ålder 1944.

Bild på Eric Hermelin hämtad hos Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet.

Inskrivningen på S:t Lars satte punkt för en mycket självdestruktiv tillvaro, även om Hermelin inte direkt var en mörsterpatient. Han kom lätt i konflikt med läkare och vid ett flertal tillfällen rymde han. Han återlämnades dock ganska snabbt efter att ha återfallit i sitt missbruk.

Hitta hit

Byggnad 6

Byggnad 11