Hoppa till innehåll
Hem / Nyheter / Hemsös första akviferlager
nyheter

Hemsös första akviferlager

En installation av ett större energiprojekt med värmepumpar inklusive energiborrning för ett grundvattenbaserat system har genomförts, ett så kallat akviferlager.

Geoenergisystemets totala installerade effekt är 1,6 MW och den beräknade årliga värmeenergin som levereras från värmepumparna är 5 200 MWh.

Den totala uppvärmda byggnadsytan som geoenergisystemet kommer betjäna är 48 000 kvadratmeter. Värmepumparna som installeras använder med det naturliga köldmediet (HFO-köldmedia) R1234ze, vilket är ett köldmedia med ett lågt så kallat GWP-värde, och därmed lägre påverkan på växthuseffekten och den globala uppvärmningen än för ett traditionellt köldmedium.”

Den totala CO2 reduceringen blir ca 180 ton/år.